Transitievisie warmte gemeente

Hoe kies je per buurt de beste warmtestrategie?

Laat wijken en bedrijventerreinen binnen één gemeente warmtestrategieën afstemmen om zo gezamenlijk en efficiënt met de beschikbare netcapaciteit en warmtebronnen om te gaan.

Er zijn veel aspecten om rekening mee te houden wanneer je voor elke wijk een warmte-alternatief moet kiezen. Hoe weeg je die af?

Doe eerst het verhaal (level 1), dan pas de uitdaging (level 2) en bouw tenslotte eventueel je eigen groep wijken (level 3).

Wet- en regelgeving

Na de inwerkingtreding van de Wet Collectieve Warmtevoorziening krijgt de gemeente minder mogelijkheden om zelf voorwaarden te verbinden aan het warmtenet. Zo worden duurzaamheidseisen in de nieuwe wet centraal geregeld en mogen gemeenten hier niet van afwijken. Een uitgebreide toelichting op de nieuwe wet vind je in de kennisbank.

Ontdek in de praktijk

storyline Energiedelen binnen energiecoöperatie LoenenEnergiedelen binnen energiecoöperatie Loenen
Een energiecoöperatie met veel lokale opwek ook een smart grid, waardoor ze meer van hun eigen opwek kunnen gebruiken.
storyline Eemnes Energy: Lokaal Energie Flexibiliteit​Eemnes Energy: Lokaal Energie Flexibiliteit​
Een energiecoöperatie met veel opwek stemt dit af op eigen verbruik. Zie 'Energiedelen binnen energiecoöperatie Loenen' voor een vergelijkbaar voorbeeld.
storyline MijnwaterMijnwater
Energie uitwisselen wordt gedaan in 5de generatie warmtenetten waar gebruikers elkaar kunnen balanceren in warmte en koude vraag.
storyline Traais energiecollectiefTraais energiecollectief
Warmte, elektriciteit en opslag komen samen door de energiecoöperatie in Terheijden. Met o.a. aquathermie, een WKO en warmtepompen.