Energiedelen binnen energiecoöperatie Loenen

De community-based virtual power plant (CVPP) in Loenen is een initiatief van de energiecoöperatie Loenen Energie. In een CVPP wordt door middel van slimme software veel kleinschalige decentrale opwek als zon-op-dak samengevoegd in één centraal aangestuurde systeem. Het voordeel hiervan is dat lokale opwek en verbruik op elkaar afgestemd kunnen worden en dat bewoners samen grip kunnen krijgen op hun energie beheer. Zo brengt een CVPP het beste van een energiecoöperatie en een ‘smart grid’ bij elkaar.​

Holon karakteristieken

  • Schaalniveau: Een dorp
  • Beleidsinstrumenten: Belasting energie-uitwisseling opheffen
  • Energiedragers: Elektriciteit
  • Technieken: Smart grid, PV, slim laden, buurt 'Energy management system'
  • Organisatievorm: Energiecoöperatie met bewoners (vaak prosumenten)
  • 🔗Link: https://loenenenergie.nl/de-centrale/

Contact

  • Contact persoon: André Zeijseink
  • Email: andre.zeijseink@gmail.com

Bekijk de casus

storyline BuurtelektrificatieBuurtelektrificatie
Hoe stapt een buurt over van gas naar duurzame elektriciteit?