Eemnes Energy

Eemnes Energy: Lokaal Energie Flexibiliteit​

In het project Lokaal Energy Flexibiliteit (LEF) werken EemnesEnergie en Gemeente Eemnes samen aan het uitwisselen van energie tussen de woningen. In de eerste fase doen 50 huishoudens mee die samen een community vormen en allemaal zon op dak hebben. Als de zon op dak leidt tot overschotten bij één huishouden, zal er geprobeerd worden om deze overschotten zo veel mogelijk onder de leden te verdelen, om zo het regionale en nationale net te ontlasten.

Holon karakteristieken

  • Schaalniveau: Een buurt
  • Beleidsinstrumenten: Energiedelen mogelijk maken
  • Energiedragers: Elektriciteit
  • Technieken: Zonnepanelen, slimme meter, software voor energieuitwisseling
  • Organisatievorm: Energiecoöperatie met bewoners
  • 🔗Link: https://eemnesenergie.nl/lef-project-informatie/

Bekijk de casus

storyline BuurtelektrificatieBuurtelektrificatie
Hoe stapt een buurt over van gas naar duurzame elektriciteit?