Mijnwater

Een 5de generatie warmte- en koudenet is gericht op het uitwisselen van warmte en koude tussen verschillende (rest)warmte- en koudebronnen. Zo kan de restwarmte van de koelvraag van een supermarket gebruikt worden om naastgelegen woningen te verwarmen. Mijnwater heeft deze oplossing toegepast in onder andere Heerlen, waar het is gekoppeld aan geothermie en warmteopslag in een oude mijnschacht. In Brunssum is het 5de generatie warmtenet toegepast door middel van ‘energiekelders’ waar de overtollige warmte en koude wordt opgeschalgen.

Holon karakteristieken

  • Schaalniveau: Enkele wijken
  • Beleidsinstrumenten: Geen beleidsinstrumenten benodigd
  • Energiedragers: Warmte
  • Technieken: 5de generatie warmtenet, warmte-koude opslag, geothermie
  • Organisatievorm: Warmtebedrijf
  • 🔗Link: https://mijnwater.com/projecten

Contact

Bekijk de casus

storyline Transitievisie warmte gemeenteTransitievisie warmte gemeente
Hoe kies je per buurt de beste warmtestrategie?