Traais energiecollectief

Het Traais energiecollectief is een energie coöperatie in het dorp Terheijden waarin deelnemers hebben geïnvesteerd in een windmolen, zonnepark en duurzaam warmtenet. Vooral het warmtenet is innovatief, het wordt gevoed vanuit een warmte-koude opslag (WKO) die weer in verbinding staat met aquathermie vanuit het riviertje de Mark. De warmtepompen om het water verder op te verwarmen worden aangedreven door elektriciteit opgewekt door de lokale windmolen, wat de warmte volledig duurzaam en lokaal maakt.

Holon karakteristieken

  • Schaalniveau: Een dorp
  • Beleidsinstrumenten: Energie delen tussen huishoudens mogelijk maken
  • Energiedragers: Elektriciteit en warmte
  • Technieken: Energiebesparingsmaatregelen, Zonnepark, windmolen, warmtenet met aquathermie, WKO, grootschalige warmtepomp
  • Organisatievorm: Energiecoöperatie met bewoners
  • 🔗Link: https://traaisenergiecollectief.nl/

Contact

Bekijk de casus

storyline Transitievisie warmte gemeenteTransitievisie warmte gemeente
Hoe kies je per buurt de beste warmtestrategie?