Praktijkvoorbeelden

Natuurlijk waren er voor holontool bestond ook al mensen die energiegemeenschappen vormden. Door koplopers wordt er geëxperimenteerd met energy hubs en beleidsinstrumenten. Hier vind je een aantal relevante praktijkvoorbeelden en contactgegevens van de initiatiefnemers. We hebben een selectie gemaakt van bedrijventerreinen, woonwijken en agrarische gebieden die slim met hun energie-opwek en gebruik om gaan. Van de integratie van warmte, elektriciteit en opslag zoals bij Energiek Nagele, Traais Energiecollectief en Mijnwater, tot smart energy hubs met conversie naar waterstof als Hessenpoort. Ontdek ze hieronder allemaal.

storyline HessenpoortHessenpoort
Een innovatief bedrijventerrein waar grootschalige opwek, verbruik en conversie naar waterstof bij elkaar komen.
storyline Energiedelen binnen energiecoöperatie LoenenEnergiedelen binnen energiecoöperatie Loenen
Een energiecoöperatie met veel lokale opwek ook een smart grid, waardoor ze meer van hun eigen opwek kunnen gebruiken.
storyline BuurblokBuurblok
Een woonblok als energiehub in een innovatief samenwerkingsverband met de woningbouw, bouwuitvoerder en financierder.
storyline Eemnes Energy: Lokaal Energie Flexibiliteit​Eemnes Energy: Lokaal Energie Flexibiliteit​
Een energiecoöperatie met veel opwek stemt dit af op eigen verbruik. Zie 'Energiedelen binnen energiecoöperatie Loenen' voor een vergelijkbaar voorbeeld.
storyline MijnwaterMijnwater
Energie uitwisselen wordt gedaan in 5de generatie warmtenetten waar gebruikers elkaar kunnen balanceren in warmte en koude vraag.
storyline Traais energiecollectiefTraais energiecollectief
Warmte, elektriciteit en opslag komen samen door de energiecoöperatie in Terheijden. Met o.a. aquathermie, een WKO en warmtepompen.
storyline GroeneWoudGASGroeneWoudGAS
Een coöperatie van melkveehoudersdie samen hun mest vergisten. Het resulterende biogas wordt opgewerkt naar groengas en wordt ingevoed in het lokale gasnet.
storyline WEN: Wijnjewoude Energie NeutralWEN: Wijnjewoude Energie Neutral
Een agrarische coöperatie met zonnedaken en plannen voor coöperatieve mestvergisting