Agro holon

Hoe kunnen agrarische bedrijven samen met een dorp verduurzamen?

Landbouwgebied heeft veel ruimte voor zon en wind maar geen zwaar elektriciteitsnet. Mestvergististing naar biogas of groen gas kan helpen maar dat is beperkt. De industriële warmtepomp voor de zuivelfabriek geeft een flinke verduurzaming.

Ervaar het eerst als verhaal (level 1), doe dan de uitdaging (level 2) en bouw tenslotte eventueel je eigen agrarisch gebied.

Header_agrohub_storylineLevel 1: Ervaar als verhaal
We leggen stap voor stap uit hoe landelijke regio's kunnen verduurzamen.
header_agrohub_challangeLevel 2: Ervaar als uitdaging
Hoe krijg je maximale duurzaamheid tegen minimale kosten? (Probeer dit na het verhaal)

Wet- en regelgeving

De rol van de grootverbruiker kan sterk gaan veranderen in agrarische holonen. Zo kunnen er coöperaties worden opgezet met non-firm aansluit en transport overeenkomsten (Non-firm ATO) of een Capaciteitsbeperkingscontract (CBC). Lees hier meer over de juridische status van agrariërs bij slim energie delen.

Ontdek in de praktijk

storyline GroeneWoudGASGroeneWoudGAS
Een coöperatie van melkveehoudersdie samen hun mest vergisten. Het resulterende biogas wordt opgewerkt naar groengas en wordt ingevoed in het lokale gasnet.
storyline WEN: Wijnjewoude Energie NeutralWEN: Wijnjewoude Energie Neutral
Een agrarische coöperatie met zonnedaken en plannen voor coöperatieve mestvergisting