GroeneWoudGAS

GroeneWoudGAS is een cooperatie van melkveehouders in Oost-Brabant die samen hun mest vergisten. Het resulterende biogas wordt opgewerkt naar groengas en wordt ingevoed in het lokale gasnet.

Dit draagt ook bij aan verduurzaming van de nabijgelegen dorpskernen, doordat een deel van de aardgasbehoefte wordt ingevuld met groengas.

Holon karakteristieken

  • Schaalniveau: Lokaal
  • Beleidsinstrumenten: SDE+ subsidies, SCE subsidie
  • Energiedragers: Groengas
  • Technieken: Mestvergister met groengas installatie
  • Organisatievorm: Energiecoƶperatie van lokale melkveebedrijven.
  • šŸ”—Link: https://groenewoudgas.nl/

Bekijk de casus

storyline Agro holonAgro holon
Hoe kunnen agrarische bedrijven samen met een dorp verduurzamen?