Bedrijventerreinen, agrariërs en grootverbruikers

Deze sectie bevat de juridische achtergrond rondom grootverbruikers, agrariërs (agrohubs) en bedrijventerrein energy hubs. We raden aan om eerst de Introductie en algemene bevindingen te lezen om de typen consumenten en de algemene context goed te begrijpen.

De informatie is opgesteld aan de hand van 'user stories' of vragen die grootverbruikers en andere betrokken bij het delen van energie zich kunnen stellen.

Introductie

Ook voor boerenbedrijven en bedrijven is de energietransitie van belang. Nieuwe mogelijkheden doen zich voor. De aanwezigheid van biologisch afval kan voor een boerenbedrijf bijvoorbeeld aanleiding zijn om groen gas op te wekken en dit potentieel ook te leveren aan andere afnemers. Voor een bedrijventerrein dat elektrische voertuigen aanschaft en ook in andere opzichten in toenemende mate elektrificeert, is het relevant om te weten of er nog voldoende netcapaciteit voor transport van de benodigde elektriciteit beschikbaar is. Mocht het elektriciteitsnet onder druk komen te staan door toenemende belasting, dan is het vervolgens interessant om te weten of lokale consumptie van elektriciteit binnen het bedrijventerrein mogelijk is om de belasting van het net te verlichten. Tevens kan een (boeren)bedrijf met een opslagfaciliteit deze willen inzetten op de balanceringsmarkt.

Zulke handelingen kunnen juridische vragen oproepen. In dit hoofdstuk worden deze en aanverwante vraagstukken vanuit een juridisch oogpunt belicht. Daarbij zij opgemerkt dat er juridisch gezien geen verschil is tussen een ‘agrohub’ en een bedrijventerrein ‘energy hub’. Voor de mogelijkheden onder energierecht is het vooral van belang wat de capaciteit van de aansluiting op het net is. Is deze ten hoogste 3*80A? In dat geval is sprake van een kleinverbruiker. Is de aansluiting groter, dan is sprake van een grootverbruiker en gelden andere regels. Zowel de ‘agrohub’ als de bedrijventerrein ‘energy hub’ zullen naar waarschijnlijkheid grootverbruikers zijn. Daarom worden deze categorieën in het navolgende samengenomen onder de noemer ‘grootverbruiker’.