WEN: Wijnjewoude Energie Neutraal

WEN: Wijnjewoude Energie Neutraal

WEN is een lokale energiecooperatie in Groningen, die op verschillende manieren aan verduurzaming werkt. Zo is er een grootschalige zonneweide en een aantal grote daken met zonnepanelen, waar omwonenden via een postcoderoosregeling aan kunnen deelnemen.

Ook zijn er plannen om met een aantal melkveehouders cooperatief mestvergisting te gaan toepassen om groengas te produceren.

Holon karakteristieken

  • Schaalniveau: Regionaal
  • Beleidsinstrumenten: Postcoderoosregeling, SDE+ subsidies
  • Energiedragers: Elektriciteit en groengas
  • Technieken: Zonnevelden, mestvergisters, groengas installaties
  • Organisatievorm: Energiecoƶperatie van lokale bewoners en boerenbedrijven.
  • šŸ”—Link: https://www.wen.frl

Bekijk de casus

storyline Agro holonAgro holon
Hoe kunnen agrarische bedrijven samen met een dorp verduurzamen?