Buurblok

Bouwgroep Dijkstra Draisma, Wocozon, Rabobank en woningcorporatie WoonFriesland hebben in Leeuwarden als onderdeel van het project ‘Lokale energieoplossing’ in de wijk Techum 10 nieuwe, gasloze huurwoningen gebouwd. Het is het eerste zogenaamde Buurblok van Nederland en combineert wonen, energie en mobiliteit. Extra bijzonder is dat WoonFriesland de woningen leaset van Buurblok, een joint venture tussen Dijkstra Draisma en Wocozon. De woningen in Leeuwarden zijn voorzien van zonnepanelen en PVT-panelen die stroom en warmte opwekken. In een apart ‘schuurtje’ is het centrale energiesturingsysteem gehuisvest, met dubbele warmtepomp, batterijopslag, regelkasten, laadpaalaansluiting en monitoringunits. Het project – dat eind 2022 afgerond wordt,– demonstreert voor het eerst op praktijkschaal dat een lokaal warmtenet zowel energetisch als financieel een alternatief biedt voor grootschalige warmtenetten en individuele warmtepompen. Met deze demonstratie willen de partners aantonen dat deze gestandaardiseerde oplossing kan bijdragen aan opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van de bestaande voorraad sociale huurwoningen.

Holon karakteristieken

  • Schaalniveau: Een woonblok
  • Beleidsinstrumenten: Energieaansturing vanuit woonblok mogelijk maken
  • Energiedragers: Elektriciteit en warmte
  • Technieken: Zon op dak, PVT-panelen, blokverwarming, centrale warmtepomp, batterijen, laadpalen, centraal ‘Energy Management System’
  • Organisatievorm: Samenwerkingsverband
  • 🔗Link: https://loenenenergie.nl/de-centrale/

Bekijk de casus

storyline BuurtelektrificatieBuurtelektrificatie
Hoe stapt een buurt over van gas naar duurzame elektriciteit?