Buurtelektrificatie

Onderstaand worden de volgende begrippen verder toegelicht. Dit zijn de beleidsmaatregelen zoals beschikbaar gesteld in de rekentool gericht op buurten.

1. Salderen afschaffen

Salderen voor kleinverbruikers wordt afgeschaft, waardoor de kleinverbruikers een incentive hebben om meer van hun eigen opwek te gebruiken. Teruggeleverde eigen opwek krijgt een vaste (lage) teruglever vergoeding, of een vergoeding op basis van marktprijs

2. Bandbreedte model nettarieven

Kleinverbruikers krijgen een bandbreedte model voor aansluitcapaciteit. Dit geeft de consument de incentive om altijd binnen de bandbreedte (2kW) te blijven. Daarbuiten kan ook maar wordt duurder voor de consument.

3. Holon buurtenergiemarkt

Er ontstaat een markt op buurtniveau waarbij het voor gebruikers effectief is zo veel mogelijk eerst onderling te verhandelen voordat ze als holon energie gaan inkopen of verkopen op de nationale markten

4. Holon capaciteitsmarkt

Er ontsaat een capaciteitsmarkt op buurt niveau waarbij de buurt gezamenlijk een capaciteitscontract heeft afgesloten en dus ook gezamenlijk een incentive heeft om binnen deze limieten te blijven. De holonleden kunnen onderling afspraken maken of handelen over hoe de totale capaciteit van de holon verdeeld wordt.