Onderstaand worden de volgende begrippen verder toegelicht. Dit zijn de beleidsmaatregelen zoals beschikbaar gesteld in de rekentool gericht op bedrijventerreinen.

Bedrijventerrein

1. Non-firm ATO

Elke gebruiker van het elektriciteitsnet, of dat nu een elektriciteitsproducent of -verbruiker is, tekent met de netbeheerder een aansluit- en transportovereenkomst (ATO). Bij een non-firm ATO is (een deel van) de gecontracteerde transportcapaciteit niet gegarandeerd. Dat kan op verschillende manieren ingevuld worden, maar zal er doorgaans op neerkomen dat tijdens piekuren geen elektriciteit kan worden teruggeleverd of afgenomen.

2. Energy hub als CSP (congestion service provider)

De bedrijven vormen een organisatie waarmee ze gezamenlijk een CSP (congestion service provider) worden. Vanuit deze rol kunnen ze handelen op het GOPACS platform. GOPACS (grid operators platform for congestion solutions) is ontwikkeld door Tennet en de regionale netbeheerders. Via het platform kunnen producenten of verbruikers van elektriciteit hun flexibele vermogen aanbieden aan de netbeheerders om lokale congestie in het elektriciteitsnet te voorkomen. Het platform is een belangrijke stap om capaciteitstekorten in het elektriciteitsnet (congestie) te verminderen en helpt om het net betrouwbaar en betaalbaar te houden. GOPACS is een uniek initiatief in Europa en is ontstaan uit een actieve samenwerking tussen de Nederlandse landelijke netbeheerder TenneT en regionale netbeheerders.