Gebruikershandleiding

In deze gebruikershandleiding vind je uitleg over de werking van de rekentool: het gebruikte simulatiemodel, de key performance indicatoren (KPI) die je ziet in de rekentool, het kosten en baten dashboard en het holarchiedashboard.