Uitvoeringsfase

Holontool is bedoeld voor de inspiratiefase en fungeert als een brug naar de planfase, maar het is goed dat we ons realiseren dat de inspiratiefase en planfase alleen maar nut hebben als het leidt tot de uitvoeringsfase en exploitatiefase.

In de bouwfase worden de meeste kosten gemaakt omdat hier de (hopelijk duurzame) investeringen worden gedaan. Bijvoorbeeld in zonnedaken, windmolens, elektrische voertuigen, warmtepompen en warmte-opslag (al of niet gemeenschappelijk), et cetera.

In deze fase is het ook zaak om een EMS ofwel energiemanagementsysteem in gebruik te nemen. Een dergelijk systeem onderscheidt zich van een digital twin doordat het echt real time apparaten aan kan sturen. Waar een digital twin inzicht geeft in wat er zou kunnen gebeuren op basis van een digitale kopie op de computer, is een energiemanagement systeem iets dat echt fysiek apparaten aanstuurt.

Ook is het nu zaak dat er juridische afspraken worden gemaakt met alle relevante partijen. Niet alleen de lokale partijen die een energiegemeenschap vormen maar ook de partijen die digitale platforms leveren, de netbeheerders en energieleveranciers die dynamische prijzen in rekening brengen, de gemeente die wellicht ondersteuning en toestemmingen voor de openbare ruimte afgeeft, et cetera.