Planfase

In de planfase wordt het concreet.

Dataverzameling

Meten is weten en data over energiegebruik is cruciaal om concreet te kunnen worden over de kosten, de mate van verduurzaming, en de voordelen van een energiegemeenschap.

We raden je daarom aan om snel gegevens over het energieverbruik in je gebied te verzamelen. Het nuttigst hierbij is als je voor een representatief jaar (dus liefst voor of na de COVID-19 pandemie) kwartierwaardes hebt van de belangrijkste partijen.

Kwartierwaardes zijn waardes die voor elk kwartier het energieverbruik in kWh weergeven. Deze informatie wordt door netbeheerders en/of meetbedrijven precies bijgehouden en zij kunnen deze gegeven verstrekken als hun klanten daarmee akkoord zijn. (We werken er aan om dit proces te stroomlijnen.)

Daarnaast is ook het gebruik van gas en eventuele warmtenetten belangrijk.

Het mooiste is als deze gegevens door een onafhankelijke lokale partij worden bewaard die de gegevens (met goedkeuring van het bedrijf dat de gegevens aangeleverd heeft) kan verstrekken aan verschillende partijen (denk aan adviesbedrijven en kennisinstellingen) die ondersteunen bij het doorrekenen en opzetten van de energiegemeenschap.

Een digital twin van jouw gebied

De lokale energietransitie is verre van eenvoudig. Doordat alle apparaten elkaar beïnvloeden spreken we van een complex systeem. Zie ook onze pagina over de energietransitie. Gelukkig weten we tegenwoordig hoe we dat allemaal met behulp van software aan je kunnen voorrekenen.

Als de data er is, raden we je aan om voor jouw gebied door te laten rekenen wat er mogelijk is en wat dat kost en oplevert. We noemde in de inspiratiefase al wat voorbeelden maar nu wordt het concreter. Bijvoorbeeld: wat kost het en levert het op als we alle daken vol leggen met zonnepanelen, zowel voor- als nadat saldering wordt afgeschaft? Hoeveel energie moeten we in de zomer dan weggooien door overbelasting van het elektriciteitsnet en welke opties hebben we om minder weg te gooien? In hoeverre kan zon de airco-piek wegnemen van het grote winkelcentrum op het terrein? Wat leveren batterijen precies op bij de verwachte energieprijzen over de dag in de periode 2024-2040, en wat hebben we er aan als we alle individuele batterijen op elkaar afstemmen?

Het is tegenwoordig ook relatief eenvoudig om ruimtelijke gegevens in te laden in een zogenaamde digital twin die als het ware een kopie maakt van jouw gebied in de computer. Je kunt alle mogelijke what-if scenario’s nu echt zien uitspelen op een kaartje waarbij je kunt inzoomen op de verschillende gebouwen.

Procesbegeleiding

Naast een model waarmee je opties kunt doorrekenen op haalbaarheid en opbrengsten is het vormen van een lokale energiegemeenschap ook een sociaal proces waarin je iedereen moet meenemen.

Wij gebruiken expres de term Energiegemeenschap of Holon om uit te drukken dat het niet alleen gaat om energiestromen maar dat er ook een sociale kant aan zit. In de praktijk zien we vaak dat bij de succesvolle vorming van een energiegemeenschap de rekenaars hulp krijgen van de procesbegeleiders.

Hulpbronnen

Holontool maakt geen modellen van specifieke gebieden (ook al omdat we niet met GIS data werken) en beperkt zich daarom tot de inspiratiefase.

Op de pagina’s over andere hulpbronnen hebben we op een rijtje gezet waar je nog meer terecht kunt.