Exploitatiefase

Holontool is bedoeld voor de inspiratiefase en fungeert als een brug naar de planfase, maar het is goed dat we ons realiseren dat de inspiratiefase en planfase alleen maar nut hebben als dat leidt tot de uitvoeringsfase en de exploitatiefase.

In de exploitatiefase gaat het om beheer, onderhoud, monitoring, en facturering. Als er problemen optreden of als uit monitoring blijkt dat doelen niet worden gehaald wordt er bijgestuurd.