Hessenpoort smart energy hub

In Hessenpoort en omgeving gaat veel duurzame energie opgewekt worden door met name wind en zon. Het HSMS-station dat deze stroom naar het landelijke elektriciteitsnet moet transporteren zit vol. Als oplossing wordt er op het bedrijventerrein een ‘smart energy hub’ opgericht. De ondernemers hebben zich daartoe verenigd in een coöperatie. Momenteel wordt er gewerkt aan de voorloper van een groeps-ATO (in de vorm van een pilot) en wordt een smart sturingsplatform ingericht om stroom maar straks ook biogas, warmte en waterstof uit te wisselen. Eind 2023 wordt concreet gestart met de ontwikkeling van een waterstof hub waar de volledige waterstofketen (productie, distributie, compressie en opslag) in verwerkt is.

Holon karakteristieken

  • Schaalniveau: Een bedrijventerrein
  • Beleidsinstrumenten: Energie-uitwisseling tussen bedrijven mogelijk maken, non-firm ATO, GOPACS, pilot groeps-ATO
  • Energiedragers: Warmte, elektriciteit en waterstof
  • Technieken: Zonnevelden, windmolens , elektrolyser, waterstof compressor, waterstof opslag, waterstof distributie, en een logistieke dienstverlener.
  • Organisatievorm: Coöperatie van ondernemers
  • Kijk hier voor extra uitleg of hier voor de ondernemersvereniging

Contact

Bekijk de casus

storyline Bedrijventerrein holonBedrijventerrein holon
Hoe kan een bedrijventerrein zelf netcongestie voorkomen en verduurzaming versnellen?